Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä

MAGNA KORJAUSPALVELUT OY

Kivipyykintie 7 A 5, 00710 HelsinkiRekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

MAGNA KORJAUSPALVELUT OY

antti@magnakorjaus.fi

045 349 3820Rekisterin nimi

MAGNA KORJAUSPALVELUT OY asiakas- ja viestintärekisteriKäyttötarkoitus

MAGNA KORJAUSPALVELUT OY käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään mm.1. Palvelun tarjoamiseen:

Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminen

Tukipyynnöt ja asiakaspalvelu

Palveluvalintojen toteuttaminen

Väärinkäytösten ehkäisy

Tietoturvan toteuttaminen

2. Palvelun kehittäminen

Palvelun kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen

Kyselyt (esim. asiakaskyselyt) ja tutkimukset3. Asiakasviestintä ja markkinointi

Asiakasviestintä (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet)

Rekisterin tietosisältö

MAGNA KORJAUSPALVELUT OY on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen. MAGNA KORJAUSPALVELUT OY käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiakkaalta saadut muut tiedot (esim. intressit, arvonta- ja kilpailuvastaukset, asiakaspalautteet)Säännönmukaiset tietolähteet

MAGNA KORJAUSPALVELUT OY tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti verkkolomakkeiden yhteydessä.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

MAGNA KORJAUSPALVELUT OY in rekisterissä olevia tietoja käytetään vain MAGNA KORJAUSPALVELUT OY in asiakasviestintää, markkinointia ja tiedottamista varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä MAGNA KORJAUSPALVELUT OY koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

MAGNA KORJAUSPALVELUT OY voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkien MAGNA KORJAUSPALVELUT OY kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.Evästeet

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria ja Facebook Pixeliä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa MAGNA KORJAUSPALVELUT OY in hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: antti@magnakorjaus.fiPyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.Tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan MAGNA KORJAUSPALVELUT OY in hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: antti@magnakorjaus.fi . Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää MAGNA KORJAUSPALVELUT OY ia poistamaan häntä koskevat tiedot käyttäjärekisteristä. Laskutustiedot kuitenkin säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteröity voi myös kieltää MAGNA KORJAUSPALVELUT OY ia käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: antti@magnakorjaus.fi . Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.